De aanleiding voor het starten van een therapie-traject kan liggen in een ingrijpende gebeurtenis in je leven zoals een scheiding, het overlijden van een dierbare, ontslag, of de constatering van een ernstige ziekte.

Vaak is de aanleiding niet zo duidelijk aanwijsbaar, maar heb je al langer het gevoel dat je niet leeft zoals dat je graag zou willen. Je ervaart een zekere onvrede over hoe je met bepaalde situaties omgaat.

Wellicht heb je je zo aangepast aan de vragen en eisen van je omgeving dat je bijna ongemerkt het contact met jouw diepere wensen en verlangens bent kwijtgeraakt.


Dit kan zich uiten in:

    - terugkerende problemen in je relatie(s)   

    - gevoelens van eenzaamheid

    - innerlijke leegte

    - perfectionisme, te hard werken

    - altijd de rots in de branding zijn

    - inspiratie in je leven missen

    - problemen op het gebied van seksualiteit

    - onzekerheid, besluiteloosheid

    - veel negatieve zelfkritiek hebben   

    - moeilijk je emoties en gevoelens kunnen uiten

    - het idee hebben dat anderen je leven bepalen

    - je vaak moe en lusteloos voelen, zonder medische oorzaak
voor wie?

voor wie?            visie            werkwijze           praktisch